måndag 30 januari 2012

Gudar och människor

Vissa jobbdagar gillar jag! Idag till exempel, kunde jag gå hem tidigare för att se film! På kyrkvärdskursen som vi ska ha nästnästa helg ska vi se en film; Gudar och människor (Des hommes et des dieux) , och då kan det vara bra att ha sett den själv först!


Filmen handlar om ett gäng franska munkar som bor i en liten fattig by i Algeriet. De har en biodling och en liten klinik där de hjälper människorna i byn. Så får den islamistiska gerillarörelsen, "Djamiah islamiya" ökat inflytande och börjar ge sig på utländska arbetare. Munkarna svävar i livsfara om de skulle välja att stanna i byn.


Filmen är ganska lågmäld och består av täta samtal munkarna emellan där de resonerar hur de ska göra, stanna eller försöka ta sig därifrån. Undan för undan börjar det bli klart för dem att om de stannar kommer de bli martyrer, de tvingas välja mellan att överleva eller att dö för sina ideal.


Det var en mycket stark film och bygger på en verklig händelse. Trots att filmen var såpass lågmäld var dialogen stark! Munkarnas "sista måltid" till tonerna från Svansjön kommer jag sent att glömma! Jag rekommenderar verkligen den här filmen!


"Gudar och människor: det är vad vi är. Vi har ideal, vi vill höja oss över våra lägre impulser och vara goda och nobla. Men våra mänskliga känslor drar oss ned. Det är svårt att göra uppoffringar."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar