måndag 27 augusti 2012

Femton nyanser av Gud

På Grundkursen var det någon som sa att det var så spännande med alla kursdeltagare eftersom "var och en är en nyans av Gud, tillsammans är vi femton nyanser av Gud"Jag tycker det var mycket klokt sagt, ingen känner Gud helt och hållet, men var och en bidrar med sin nyans i den gemensamma förståelsen av Gud. En del har erfarit Gud på ett konkret sätt, en del har genom studier förstått något om Gud. Någons Gudsmöte kommer i sången, andras i när man lyssnar på sång. Eller hör en orgelkonsert av Bach. 

Många gånger har jag varit lite avundsjuk på dem som "känner" Gud och ringaktat min egen erfarenhet som mest kommer från kunskap och insikter. Grejen är nog den att det är tänkt att vi människor ska träffas, samtala, diskutera, dela erfarenheter om Gud. Genom att lära känna varandra och samtala blir Gud "fylligare". Ingen har ensam Svaret med stort S om hur Gud är, Gud är hela tiden större. 

Påminner om en bild ur en religionsbok som jag använt mig av många gånger på mina religionskurser. Några blinda människor står och känner på en elefant. Alla beskriver det de ser genom känseln. Så gissar de vad de känner och gissar fel hela tiden. En del kanske till och med hamnar i bråk på grund av sina olika uppfattningar? Kunde man lägga ihop summan av alla intryck skulle man veta vad det var de stod och kände på. Då, först då, skulle man kunna prata om någon slags sanning. 
Rom 12:3-7 "Ty i kraft av den nåd som jag har fått säger jag till var och en bland er: ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha utan tänk förståndigt, efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Ty liksom vi i en kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi, som är många, en kropp i Kristus, men var för sig är vi varandras lemmar. Vi har olika gåvor alltefter den nåd som vi har fått. Den som har profetians gåva skall profetera i överensstämmelse med tron. Den som har gåvan att tjäna skall tjäna i sin uppgift. Den som undervisar skall undervisa i läran."  

Vad trist det vore om det bara fanns en enda krydda i världen. Och vilket bråk det
skulle bli om människorna måste enas om vilken krydda det skulle vara...

2 kommentarer:

  1. Svar
    1. Tack Jan, jag tänkte utveckla detta lite i morgon... Syns då!

      Radera