fredag 8 november 2013

Inspiration overload?

Kan man bli för mycket inspirerad? Nu, nyss nedsjunken i min fåtölj hemma på Frideborgsgatan är jag benägen att tro jag nått min övre gräns på hur mycket inspiration jag mäktar med! Igår UD, idag Kyrkokansliet i Uppsala och några från engagemangsenheten, policyenheten, ekumeniska kyrkorelationsenheten (eller vad det nu heter), ung i världsvida kyrkan samt en från ett projekt rörande reproduktiv hälsa... Samtidigt som vi lyssnade till diverse verksamhetsområden gick hjärnan för högtryck av att fundera och planera för hur vi ska strukturera det nätverk av internationellt intresserade i Härnösands stift. Puh. Man kan bli matt för mindre! Nu behöver jag en ledig helg för att smälta allt detta och bara vila lite innan nästa vecka tar vid. Jag vilar dockme d pennan i högsta hugg så jag kan skissa nätverksidéer...

Men, alltså. Det var två TOPPENDAGAR! Vi blev fantastiskt bra bemötta och dessa två dagar kommer gå till historien som två oerhört värdefulla dagar för vårt kommande arbete!

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar