torsdag 22 december 2011

Bättre förr...?

När jag läser inledningen till Bovets bok filosoferar jag över två saker.


För det första är skillnaden mellan då och nu påtaglig när det gäller förhandsinställningen till de folk och de kulturer som finns i Det Heliga Landet. Bovet pratar om "Människosläktets veteraner" och beskriver sin resa till Orienten som en slags resa efter kunskap i just kunskapens vagga. En enorm dyrkan skiner igenom texten som jag inte känner igen idag. Nuförtiden är det många som fnyser åt folken i Mellanöstern och tänker på dem som primitiva och krigiska. Ständiga nyhetsinslag om konflikter mellan israeler och palestinier bidrar starkt till detta synsätt.


Den andra saken som jag funderar på är Bovets inställning till sitt eget pilgrimsskap: 


"ehuru jag mindre hade för afsigt att roa mig, än att förskaffa mig kunskaper, så är min resebeskrifning dock alldeles icke en vetenskaplig resa. Jag ägde ingalunda alla de nödvändiga kunskaperna för ett dylikt företag. Jag har rest icke uti hopp att kunna göra vetenskapen stora tjenster, utan för min egen undervisning. Framförallt är jag en pilgrim: jag ville bese ställen som voro mig kära, och kunna bereda plats i mitt minne för sådant, som ända hitintills funnit plats endast i min föreställning."

"Jag ville se, och jag har sett."

"Ja, jag har sett; Gud har välsignat min pilgrimsfärd och låtit mig deraf hemta mera frukt än jag hade hoppats"


Nu när Vi kommit mer än halvvägs till Arlanda grunnar jag på den sista av Bovets meningar och hoppas Gud ska välsigna vår resa så vi får med oss mer intryck, erfarenheter och klokskaper än vad vi hade hoppats. För egen del är detta en viktig tanke. I mitt förra pass - det som jag var tvungen att byta ut - hade jag stämplar efter 15 resor (på 4,5 år); Ibland när jag reser kanske jag har alldeles för låga förväntningar om vad jag ska uppleva? Därför ber jag nu till Gud att han ska välsigna min resa så jag får mer ut av den än vad jag hoppas! Bra bön faktiskt inför en resa som denna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar