söndag 5 februari 2012

Mer teologi..

Dag två (igår) på teologifestivalen blev en tuffing! Av ett gäng olika "strömmar" hade jag valt en ström som bar namnet "tro och politik". Mycket för att få lyssna till Cecilia Uddén och få färsk input från Mellanöstern. De andra föreläsarna gick inte heller av för hackor; KG Hammar, Helle Klein, Marika Markovits och Hans Wallmark. 


Tyvärr var Cecilia kallad tillbaka till Kairo för att bevaka händelseutvecklingen, men det blev toppen ändå. Det var så intressant och spännande att få lyssna till olika utläggningar om tex trons plats i samhället. Jag antecknade frenetiskt, kan hända det inte är klockrena citat, men något så här gick resonemanget: "Tron behöver offentligheten, det som är instängt i en kammare blir livsfarligt! Vi behöver bryta våra tankar offentligt med andra. Det offentliga samtalet blir den renande processen där man kan ifrågasätta sig själv.
Politiken behöver tron, tron folk ska inte odla särintressen! Trons ögon kan utmana egointressen - går vår värld under beror det på girigheten! Tron kan också ge utrymme för omvändelse - OK, jag gjorde fel, jag kan göra om, förändra mig och nystarta. OK, vi var ovänner men vi kan börja om, vi kan starta på nytt. (Inget är ristat i sten, inom trons värld får vi tro på detta)" (KG Hammar)

Helle Klein: "Det gäller att återföra den kristna tron till där människorna är. Gud har skapat alla, djur, natur, människor. Det handlar om relationer - både tro och politik. Den grundläggande etiken handlar om att älska sin nästa! Inget bud handlar om min egen fromhet - Gud och nästan är i fokus i Guds tio bud!
Ansvaret för det gemensamma. Bara i relation till andra är jag fri, frihet är inget jag har för mig själv. Frihet hänger ihop med andra.
Så tog hon upp en händelse i Wittenberg. Det var missväxt, banklån, räntorna höjs, svält och katastrof. Martin Luther blev upprörd och skrev "en förmaning till prästerna att predika mot ockret” Han angrepp den tidens girighet. Den girige mördar aktivt, han inte bara inte hjälper, han rycker brödet ur munnen på fattiga.

Så fick vi en fråga att klura på: "Vad hade Martin Luther velat att dagens präster skulle predika mot?"

Marika Markovits inledde med att ge en bild från Jerusalem, exempel på religionsdialog. "När vi hör begreppet religionsdialog tänker vi oss mest företrädare som sitter och pratar religion på elitnivå. Det handlar om Gudsbegrepp, synen på människan osv. Genomslaget för denna typ av religionsdialog blir ganska begränsad. Sedan finns det en mer konkret religionsdialog, när grannar i Jerusalem går samman för att lösa praktiska problem som fritidsaktiviteter för barnen, langningen på gatorna osv. Den religionsdialogen får stort genomslag eftersom man fokuserar på något mycket konkret som berör människor på ett direkt sätt. Religionen blir en via praxis - en förändrande kraft!"
Hans Wallmark frågade oss om vi trodde Sverige var mer tolerant än USA (handuppräckning). Och yepp, det trodde vi, de flesta av oss i publiken. Sedan frågade han om vi trodde att vi i Sverige skulle kunna få en Livets Ordare till Statsminister, eller en mormon, eller en katolik. Och nej, det var det inte så många som tyckte. Det är det som kan hända, eller redan hänt i USA. Så vilket land är egentligen mer tolerant? Vad är det som gör att vi i Sverige har så svårt att ta någon på riktigt allvar om den personen har en riktigt stark tro? Så diskuterades det om sverige var Teofobiskt och vad man kan göra för att minska denna beröringsskräck mot kristna.


Det hela var grymt intressant och jag kände stor glädje - det var som om hjärncellerna behövde  denna teologiska hjärngympa! Jag har ibland tänkt i liknande banor när det gäller den här bloggen till exempel, eller vad jag skriver på facebook. Jag skriver ju ganska mycket om tro och religion och någonstans inbillar jag mig att ju fler som skriver "vardagsnära" om religion och tro desto mindre "udda" blir dessa ämnen? Kanske minskar det religionsrädslan? I alla fall fick jag inspiration till att blogga mer, skriva mer, läsa mer och samtala mer om tro, religion, livsfrågor och etik.

"Ström åttas" panel

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar